Pałka, N., Kowalski, M., Giorgi, G., Venturi, G., Zanasi, A. et al (2020). Human Factor Based Failures In Technology Forecasting

Norbert Pałka, Marcin Kowalski, Tadeusz Szczurek, Elżbieta Czerwińska, Michał Walczakowski, Artur Grudzień, Alessandro Zanasi, Graziano Giorgi, Giulia Venturi, Giuseppe Vella, Piero Scrima, Edward Hobbs. Human Factor Based Failures In Technology Forecasting
Journal of Defence & Security Technologies, Volume 3, Issue 1, Number 3, p.42-54 (2020)

LINK TO THE PDF